Voorstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Voorstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).
Links

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Typologiedriesen

Beschrijving

De brede, rechte Voorstraat is een weg die samenvalt met een microrug in het landschap. Hij vormt een recht stuk van het oudste gedeelte van een oost-west verlopende bewoningsas en wordt gemarkeerd door een dubbele bomenrij. Alles wijst erop dat hier oorspronkelijk een gemeenschappelijk gebruikte ruimte was onder de vorm van een dries, beantwoordend aan de traditionele driesfunctie of verzamelplaats voor vee. In de 17de en 18de eeuw werden hier schapen samengedreven ter bescherming tegen de wolven. Later werd de straat beplant met een dubbele rij essen en hagen ertussen, waardoor het drieskarakter goed bewaard bleef. Nu vormt zij de belangrijkste commerciële as van de gemeente en een belangrijke verbindingsweg met Eeklo. Een middenrijbaan voor het doorgaande verkeer wordt over ongeveer 1 kilometer geflankeerd door essenbomen, grasveld en hagen. Daarnaast zijn "ventwegen" aangelegd voor het bedienend verkeer en fietsers. Aan het begin van de Voorstraat is de kerk met omgevend kerkhof ingeplant; ter hoogte van de kerkhofmuren zijn op het kerkhof twee rijen knotlinden aangeplant. De bebouwing bevat nog verschillende oudere huizen opklimmend tot de 18de eeuw.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kaprijke

Kaprijke (Kaprijke)

omvat 18de-eeuws burgerhuis

Voorstraat 37, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Arbeiderswoning

Voorstraat 28, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Bakkerij

Voorstraat 6, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Boerenarbeiderswoning

Voorstraat 88, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Boerenwoning

Voorstraat 100, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Voorstraat 50, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Voorstraat 69, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Voorstraat 8, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Voorstraat 12, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Voorstraat 30, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Voorstraat 27, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Café De Gouden Leeuw

Voorstraat 10, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Classicistisch herenhuis

Voorstraat 52, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Voorstraat 68, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Voorstraat 86, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Dorpswoning

Voorstraat 73, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen

Voorstraat 70-72, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Gekoppelde rijhuizen

Voorstraat 79-81, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herberg De Leeuw

Voorstraat 22-24, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herenhuis

Voorstraat 54, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis en duiventoren

Voorstraat 25, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Herenhuis in art-decostijl

Voorstraat 38, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Voorstraat 115, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Meisjesschool

Voorstraat 40A, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Voorstraat zonder nummer, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie

Voorstraat 2, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

omvat Twee arbeiderswoningen

Voorstraat 34-36, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Zuivelfabriek

Voorstraat 54, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.