Weidestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Oostkamp
Straat Weidestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat ten oosten van het centrum van Oostkamp, in het gehucht Moerbrugge. Gelegen ten oosten van de vaart Gent-Brugge en meer bepaald ten oosten van de Legeweg. Vermoedelijk verwijst de straatnaam, net zoals die van de omliggende straten (Koe- en Veldstraat), enkel naar de landelijke omgeving. Recent aangelegde straat cf. nog niet weergegeven op de kaart van het Militair Geografisch Instituut van 1966.

Kort, doodlopend zijstraatje van de Koestraat. Dominerende aanwezigheid van sociale woningbouw bestaande uit 28 trapsgewijs geplaatste, wit beschilderde bungalows, in 1976 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Interbrugse Maatschappij voor de Huisvesting, naar ontwerp van architect Albert Mas.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van onvoldoende erfgoedwaarde op Vlaams niveau.

  • Informatie verkregen van Marc Staelens ( 1 februari 2016).
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 3100, Oostkamp, wijk Moerbrugge, Veldstraat.
  • VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Bron: -

Auteurs: Vandeweghe, Evert & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oostkamp

Oostkamp (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.