Talieweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Onbepaald
Straat Talieweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat ten zuiden van het centrum van Hertsberge, lopende van de Kasteeldreef naar de Lemmersdreef. De straatnaam verwijst naar de aanwezigheid van hakhout uit de onderlagen van een productiebos (afgeleid van het Franse 'taillis', kreupelbos).
Gelegen in een beboste omgeving ontstaan na de bebossing van de middeleeuwse heidevelden (Bulskampveld) op het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw. Aanleg van de "Taillieweg" vermoedelijk in het tweede kwart van de 19de eeuw cf. afwezigheid op het primitief kadasterplan (circa 1835) en afbeelding op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). Voorheen behoort het zuidelijke gedeelte van de straat tot de gemeente Wingene cf. Atlas der Buurtwegen (circa 1843). De Talieweg is één van de eerste dreven die wordt aangelegd in functie van de bouw van het kasteel "Bulskampveld" in de periode 1847-1856 in opdracht van barones Elisabeth Le Candèle de Gyseghem-de Robiano (cf. Kasteeldreef). De weg vertrekt in zuidelijke richting van het kasteel "Bulskampveld" en de naastgelegen kasteelhoeve op de hoek Talieweg/Kasteeldreef (cf. Kasteeldreef nr. 11). Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw deel uitmakend van het dambordvormige drevenpatroon in het voormalige kasteeldomein cf. weergave op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (circa 1880). Thans rechte weg of dreef die loopt door de verkaveling voor grootschalige, luxueuze villa's, die is ontstaan sinds de afbraak van het kasteel "Bulskampveld" en de verkaveling van het kasteeldomein in de jaren 1960. Door de verplichting bij de verkaveling van het behoud van een maximaal bomenbestand blijft het bebost karakter bewaard. Tot de fusie van Hertsberge met Oostkamp, Ruddervoorde en Waardamme in 1977 wordt de straat de "Taillieweg" genoemd.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1851/47.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Hertsberge, 1973/9.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hertsberge

Hertsberge (Oostkamp)

omvat Villa

Talieweg 4, Oostkamp (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.