Albertstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Albertstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen tussen Isabellalei en Haringrodestraat. Naamgeving, naar aartshertog Albrecht, in 1861. Bebouwd tussen 1865 en 1885.

Basisbebouwing van neoclassicistische burgerhuizen uit het tweede en derde kwart van de 19de eeuw, aangevuld met voorname burgerhuizen begin jaren 1900 en tijdens de jaren 1920. De nummers 24 tot 30 met vlak omlijste muuropeningen en mezzanino zijn vermoedelijk de oudste, te dateren tussen 1865 en 1870. Tot de gaaf bewaarde neoclassicistische panden behoren de nummer 5 en 35. Flatgebouwen uit de late jaren 1930 en de naoorlogse periode.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Albertstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Albertstraat 27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie eclectische burgerhuizen

Albertstraat 19-23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl

Albertstraat 29-31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neorococostijl

Albertstraat 25, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Postmodern burgerhuis

Albertstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stedelijke Jongensschool 14

Albertstraat 32, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.