Anselmostraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Anselmostraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Amerikalei en Isabelle Brantstraat. Geopend circa 1868 op de voormalige krijgsgronden. Huidige afbakening en rooilijn dateren van 1876. Genoemd naar Antoon Anselmo (1559-1668), Antwerps schepen en rechtsgeleerde.

Levendige westzijde, voornamelijk vanaf de Paleisstraat met overwegend burgerhuizen uit de jaren 1890-1910 in neoclassicistische, eclectische en art-nouveau-getinte stijl. Afwisseling van bakstenen en bepleisterde lijstgevels van twee tot drie traveeën en twee tot vier bouwlagen waaronder verschillende met erker of balkon.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Architectenwoning Jan Frans Sel-Caluwaerts

Anselmostraat 88, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Anselmostraat 82, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Anselmostraat 80, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Anselmostraat 79, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Anselmostraat 72, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Anselmostraat 81, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 62, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 78, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 84, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 58, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 91, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen in eclectische stijl

Anselmostraat 90, 94, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

Anselmostraat 47-61, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van winkel- en burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 73-75, Fourmentstraat 43, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning Jef Koefoed

Anselmostraat 86, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Tuinpaviljoen met duiventoren

Anselmostraat 36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 74-76, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.