Antoon van Dyckstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Antoon van Dyckstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lange rechte straat tussen Van Eycklei en Consciencestraat in de nabijheid van het Stadspark. Het weggedeelte van aan het voormalige Herentalse fort tot aan de Jacob Jordaensstraat werd circa 1864 door grondeigenaar Moretus geopend en Van Dijcklei genoemd, in 1869 omgevormd tot Van Dijckstraat, en in 1869 verlengd tot aan de 1867 geopende Consciencestraat. In 1936 werd de straat omgedoopt in Antoon Van Dyckstraat naar de gelijknamige schilder (1599-1641) om verwarring te voorkomen met de Van Dijckkaai die toen "Ernest" Van Dijckkaai werd.

Bebouwing van neoclassicistische burgerhuizen uit het derde en vierde kwart van de 19de eeuw, statige hotels uit de vroege jaren 1900, en flatgebouwen uit het vroege interbellum tot de tweede helft van de 20ste eeuw. Tot de schaarse, goed bewaarde restanten van de oudste bebouwing uit de jaren 1860 tot 1880 behoren de gekoppelde nummers 12-14 in Louis-Philippestijl, en de nummers 35, 45 en 47 in neoclassicistische stijl: burgerhuizen van gemiddeld drie bouwlagen en drie traveeën met bepleisterde en beschilderde lijstgevel, gemarkeerd door een centraal balkon met ijzeren borstwering. Van het einde van de 19de eeuw dateren de panden op nummers 54 en 56, die aansluiten bij een reeks meer imposante hotels uit de vroege jaren 1900 (nummers 58 tot 68). Neoclassicistische burgerhuizen Ch. Moreels op nummer 58, met zijrisaliet, erker en driehoekig fronton in 1900 gebouwd door de aannemer Frans Van de Velde, en Edm. Vinck op nummer 62 naar ontwerp van de architect Jaak Alfons Van der Gucht uit 1905. Burgerhuis Mutel met sobere lijstgevel uit Silezische brikken uit 1904 op nummer 60.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1900#1188, 1905#1925 en 1904#1326.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Antoon van Dyckstraat 68, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Antoon van Dyckstraat 64, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neorenaissancestijl

Antoon van Dyckstraat 66, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie burgerhuizen in eclectische stijl

Antoon van Dyckstraat 18-22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Antoon van Dyckstraat 57, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Résidence Van Dyck

Antoon van Dyckstraat 2, 8, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.