August Michielsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat August Michielsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen op het zogenaamde "Eilandje" tussen Kattendijkdok-Oostkaai en Kempischdok-Westkaai. Geopend bij K.B. van 10 juli 1884 op de gronden van de in 1865 gestichte "Société Immobilière d'Anvers". Gekasseide straat met bebouwing uit het vierde kwart van de 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw. Meergezinswoningen, pakhuizen namelijk nummers 8 tot 14 en nummers 19-21 (laatstgenoemde zogenaamd "Vlaeynatie") en neogotische bakstenen achtergevels van Technicum.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.