Ballaarstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Ballaarstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Lange licht gebogen straat tussen de Lange Lozanastraat en de Haantjeslei, waar het tracé aansluit op de Pyckestraat. Vermeld als Kerkweg op een plattegrond van 1832 en in de Atlas van de Buurtwegen van 1840; deze weg liep naar de oude Sint-Laurentiuskerk. In 1846 werd de officiële benaming Ballaerstraatje, wat reeds vlug in Ballaerstraat veranderde. Deze naam is ontleend aan het hof en landgoed Ballaer dat reeds bestond in de 15de eeuw en dat ongeveer lag tussen de huidige Haantjeslei, Sint-Laureisstraat, Solvynsstraat, Lange Lozanastraat en Ballaarstraat. Het goed werd in 1585 volledig vernield tijdens het beleg van de citadel, nadien herbouwd. Circa 1800 waren er, volgens A. De Lattin, nog steeds grachten en vijvers, maar geen gebouwen meer. In 1863 keurde de gemeenteraad het ontwerp goed voor de aanleg van een nieuwe wijk op terreinen van het oude domein Ballaer.

De homogene bebouwing, overwegend burgerhuizen van twee tot drie bouwlagen met bepleisterde en beschilderde lijstgevels in neoclassicistische stijl, kwam tot stand tussen eind jaren 1870 en begin jaren 1900. Het meest gave aaneengesloten huizenblok gaat van nummer 13 tot nummer 59. Verder worden de straatwanden her en der onderbroken door nieuwbouw. Tot de doorsnee of minder gaaf bewaarde neoclassicistische panden behoren de woning Anthony uit 1889 op nummer 7, de gekoppelde woningen Bollansée door aannemer Adrianus Peeters-Verheyen uit 1886 op nummers 12 tot 28 (behouden winkelpui), nummer 38, nummer 44, de woningen De Dekker uit 1893 op nummers 65-67, nummer 84, de gekoppelde woningen nummers 105-107, nummer 113, nummer 116 en een restant van het woningencomplex De Dekker hoek Haantjeslei uit 1895 op nummer 120. De meergezinswoningen in opdracht van aannemer Adrianus Peeters-Verheyen en de weduwe Schots-Peeters door architect Frans Peeters uit 1921-1922 op nummers 85-89, vervangen panden die tijdens de Duitse beschietingen van 7 tot 9 oktober 1914 volledig uitbrandden. Winkelpui van de handel C. & J. Ruys Frères door de Gebroeders Wauters uit 1921 op nummer 20.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1889#734 (nummer 7), 1886#948 en 1886#1170 (nummers 12-28), 1893#1043 (nummers 65-67), 1895#1290 (nummer 120), 1921#12165 en 1922#12758 (nummers 85-89) en 1921#11089 (winkelpui nummer 20).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Aannemerswoning Adrianus Peeters-Verheyen en aanpalende huizen

Ballaarstraat 29-33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Aannemerswoning J. Snepvangers

Ballaarstraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Bejaardenwoningen en sociaal woonblok van Onze Woning

Ballaarstraat 75-79 (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Ballaarstraat 81-83, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Ballaarstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Ballaarstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Ballaarstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Ballaarstraat 47, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Ballaarstraat 49, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Ballaarstraat 51, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Ballaarstraat 104, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Ballaarstraat 70-72, Boudewijnsstraat 72-74, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen

Ballaarstraat 54-58, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vijf gekoppelde burgerhuizen

Ballaarstraat 19-27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Ballaarstraat 35-37, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Ballaarstraat 53-55, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning en atelier van glazenier Albert Verhoeven

Ballaarstraat 8-10, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.