Belgiëlei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Belgiëlei

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Tussen Mercatorstraat en Mechelse Steenweg. Brede laan aangelegd naar ontwerp van provinciaal architect Johan Van Gastel, volgens R. Van de Weghe naar een idee van de beeldhouwer Léonard De Cuyper. Werken gestart in 1858, in gebruik in 1861. Het oorspronkelijke project van De Cuyper - namelijk een brede verbindingsweg tussen de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde en de Koninklijke Maatschappij van de Harmonie - werd slechts ten dele uitgevoerd. Bij de officiële opening op 1 mei 1859, in aanwezigheid van kroonprins Leopold en prinses Charlotta, werd de straat Leopoldlei genoemd; na de Eerste Wereldoorlog (1919) Belgiëlei.

De hoeveelheid bouwaanvragen voor de "Boulevard Léopold" in de jaren 1858 tot 1870 toont aan dat de straat dadelijk bebouwd werd. Op het kadasterplan van Aloïs Scheepers van 1886 zijn nagenoeg alle percelen bebouwd. In 1861 werd op het 'rond punt' het standbeeld van het opperhoofd der Nerviërs Boduognat ingehuldigd , een ontwerp van Joseph Jacques Ducaju uit 1848, dat in 1954 verdween.

Brede straat met twee rijvakken, trambedding op de middenberm, groot rond plantsoen ter hoogte van de Charlottalei en de Nerviërsstraat, ten noorden van het plantsoen gezicht op de verhoogde spoorwegberm en de -brug naar de Van den Nestlei.

Vele van de oorspronkelijke heren- en burgerhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw werden, vooral in het noordelijke straatdeel, vanaf het tweede kwart van de 20ste eeuw vervangen door moderne flat- en kantoorgebouwen. De nummers 27A, 29, 49-53, 32, 76, 96, alle in neoclassicistische of neorococostijl uit de tweede helft van de 19de eeuw, werden gesloopt in de loop van de inventarisatiecampagne (1981-1989). Ten zuiden van het plantsoen bleven meerdere 19de- en begin 20ste-eeuwse herenhuizen bewaard en behield de Belgiëlei haar statig en residentieel karakter.

Een vijftiental appartementsgebouwen dateert uit de jaren 1920 en 1930, het merendeel ontworpen door architecten die destijds als specialisten terzake golden, zoals François Dens, Alfred Portielje en Jan De Braey, Jan Vanhoenacker, John Van Beurden en Jos Smolderen (Grétrystraat 2), David Moëd en Nachman Kaplansky. Vermeldenswaard maar minder gaaf bewaard, zijn het beaux-arts-appartementsgebouw van Red-Star-Line-agent M.G. Freudberg op nummer 3 en Mercatorstraat 40 door Portielje en De Braey uit 1929, “Résidence Leopold” in art deco op nummer 148 in opdracht van de vastgoedmaatschappij Varameda door Karel Van Riel en Maurice Janssens in 1936, en het modernistische “Comfort Home” op nummer 69 door Aron Samuel Freudman uit 1937.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1929#32678 en 1929#33546 (nummer 3), 18#6256 (nummer 148) en 18#7878 (nummer 69).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw Bon-Gite

Lange Leemstraat 186, Belgiëlei 103, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Belgiëlei 93, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Belgiëlei 48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Mechelsesteenweg 227, Belgiëlei 206-210, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Belgiëlei 125, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Belgiëlei 78, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Belgiëlei 187, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Belgiëlei 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Belgiëlei 192, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Belgiëlei 189, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in second-empirestijl

Belgiëlei 165, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in second-empirestijl

Belgiëlei 154, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen in art-nouveaustijl

Belgiëlei 200-202, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Belgiëlei 199, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee appartementsgebouwen

Belgiëlei 15A-B, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen

Belgiëlei 108-110, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in neorenaissancestijl

Belgiëlei 95-97, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in neorégencestijl

Belgiëlei 157-159, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde herenhuizen in eclectische en beaux-artsstijl

Belgiëlei 75-77, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in beaux-artsstijl

Belgiëlei 195, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in beaux-artsstijl

Belgiëlei 191, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Herenhuis in neorenaissancestijl

Belgiëlei 34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hotel Lieven Gevaert

Belgiëlei 117, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistisch appartementsgebouw

Belgiëlei 108, Lange Leemstraat 184, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistisch burgerhuis

Belgiëlei 166, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Monument Gedeporteerde Joodse Bevolking

Belgiëlei zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Museum Ridder Smidt van Gelder

Belgiëlei 91, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Belgiëlei 113, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Belgiëlei 79, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Belgiëlei 42, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Belgiëlei 196, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Belgiëlei 140, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Belgiëlei 170, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Belgiëlei 150, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Belgiëlei 142, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Belgiëlei 193, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Belgiëlei 136, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Belgiëlei 155, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Belgiëlei 153, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische burgerhuizen

Belgiëlei 56-60, 64, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische burgerhuizen

Belgiëlei 133-135, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Résidence Avenue de Belgique

Belgiëlei 44, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Résidence Idéale

Belgiëlei 120, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Résidence Pépinière

Belgiëlei 194, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Résidence Sans Souci

Belgiëlei 183-185, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stedelijk Onderwijs Gesticht voor Jongens 3

Belgiëlei 99, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.