Biekorfstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Biekorfstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Trap- en Viséstraat. Geopend in 1876 en in samenhang met de nabije Marnixstraat, Beikorfstraat genoemd (zie hekelschrift "Bijencorf der Roomsche Kercke" van Marnix van Sint-Aldegonde).

Vlakke gevelwanden met verspringende kroonlijstlijn; burgerhuizen in neoclassicistische of art nouveau-getinte stijl uit vierde kwart 19de en 20ste eeuw, voorts kleine bedrijven en magazijnen. Bepleisterde en beschilderde of kleurige bakstenen lijstgevels met rechthoekige, getoogde of rondboogvormige muuropeningen. Noordelijke gevelwand met achterzijde van schoolgebouw .

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van twee huizenrijen met achterliggende bedrijfsgebouwen

Biekorfstraat 76-100, Everaertsstraat 71-95, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kolenhandel Hageman

Biekorfstraat 70-74, Everaertsstraat 69, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Panamarenkohuis

Biekorfstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.