Schranshoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat Vaartweg, Ruggeveldlaan
Locatie Vaartweg 360, Ruggeveldlaan 99, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schranshoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schranshoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Herentalse Vaart met brug

Deze bescherming is geldig sinds 30-06-1982.

Beschrijving

Hoeve gelegen tussen Herentalsevaart (noorden), Vaartweg (zuiden) en Ruggeveldlaan (oosten): eertijds omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen, horend bij Boterlaarhof, bestaande uit woonstalhuis (nok loodrecht op de Vaartweg) uit 19de eeuw (tweede helft), mogelijk met oudere kern, onder meer muurvlechtingen, oostelijke langsschuur uit vierde kwart 19de eeuw of eerste kwart 20ste eeuw (?) en westelijk bakhuis (nok parallel aan de Vaartweg) omgevormd tot duiventil.

Verankerde rechthoekige bakstenen gebouwen onder zadeldak (golfplaten en pannen). Meestal originele rechthoekige muuropeningen met arduinen dorpels; getraliede woonhuisvensters.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vaartweg

Vaartweg (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.