Bisschopstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Bisschopstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Carnotstraat en Constitutiestraat. Aanvankelijk winkelhaakvormig straatje tussen Carnot- en Offerandestraat (zie Willem Linnistraat) op gronden van het Weldadigheidsbureel, in 1846 Bisschopsstraat genoemd naar de herberg "in den Bisschop". Verlenging en verbinding met Constitutiestraat in 1850 en 1858. Tot 1938 Lange Bisschopsstraat, zie Korte Bisschopsstraat, thans Willem Linnigstraat. Rechte straat met gezicht op Centraal Station (zuidwesten); neoclassicistische burgerhuizen uit tweede helft 19de eeuw, tegen de Carnotstraat aan: hogere flatgebouwen. Overwegend bepleisterde en beschilderde lijstgevels met verspringende kroonlijsten. Nummer 35 met erker en festoendecoratie. Verscheidene gevels gedecapeerd en / of vernieuwd (nummer 24), voorts recentere woonhuizen uit tweede helft 20ste eeuw.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Bisschopstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neo-Lodewijk XVI-stijl

Bisschopstraat 67, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde modernistische appartementsgebouwen

Bisschopstraat 17-25, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistisch appartementsgebouw

Bisschopstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.