Bolwerkstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Bolwerkstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Korte straat tussen de Amerikalei en de Paleisstraat. In 1876 genoemd naar de vijf bolwerken of bastions van de citadel.

Vanaf 1881 bebouwd met burgerhuizen, met een opvallende bouwactiviteit in de periode 1890-1899. Meerdere panden zijn verbouwd of vervangen door nieuwbouw. Tot de doorsnee of minder goed bewaarde burgerhuizen in neoclassicistische stijl, behoren het nummer 3, de woning Van de Weyer uit 1890 op nummer 14, en het nummer 22.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1890#1445 (nummer 14).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Bolwerkstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Bolwerkstraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Bolwerkstraat 16, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch hoekcomplex

Amerikalei 67, Bolwerkstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Bolwerkstraat 6-8, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.