Boomgaardstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen, Berchem
Straat Boomgaardstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kronkelende straat tussen Mechelsesteenweg en Stanleystraat. Oude grensweg tussen de Vrijheid van Antwerpen en de Heerlijkheid Berchem, waarvan de oude benaming in 1846 gewettigd werd voor de stad. Noordwestelijke onpare gevelwand op het grondgebied van het district Antwerpen, zuidoostelijke pare gevelwand op het grondgebied van het district Berchem.

Burgerhuizen van twee à drie traveeën en twee à drie bouwlagen uit de tweede helft van de 19de en de vroege 20ste eeuw. Tot de oudste bebouwing behoort het nummer 320, een rijwoning van anderhalve bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak. Gave neoclassicistische panden zijn de nummers 46 en 268. Verder wordt het straatbeeld bepaald door lijstgevels in geel baksteenmetselwerk met kleurrijke accenten uit contrasterende baksteen, tegelfriezen of sgraffito, te dateren tussen 1900 en 1914, met als typische voorbeelden de nummers 45, 65-69, 71, 81-83, 85, 87, 88-90, 91, 93, 95-97, 200, 204 en 205-207. Rijwoningen met bewaarde houten winkelpuien op nummers 6, 8, 206, 258, 306 en 312.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Berchem

Berchem (Antwerpen)

omvat Geheel van café, winkel en burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Boomgaardstraat 340-350, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vijf meergezinshuizen in beaux-artsstijl

Boomgaardstraat 160-168, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sociaal woonblok van de stad Antwerpen

Stanleystraat 39-41, Boomgaardstraat 249-251, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Vastgoedcomplex met winkel- en burgerhuizen

Helenalei 49-51, Boomgaardstraat 47-51, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelpand in eclectische stijl

Boomgaardstraat 99, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.