Boudewijnsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Boudewijnsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte straat tussen de Paleisstraat en de Ballaarstraat. Geopend in 1868-1869 tussen de Paleisstraat en de Solvynsstraat, verlengd tot Ballaarstraat in 1880. In 1869 genoemd naar de geneeskundige Michiel Boudewijns (1591-1681).

Van de bebouwing in het oudste straatgedeelte waarop de Boudewijnssteeg uitgeeft, waarvoor bouwaanvragen vanaf 1873, is vrijwel niets bewaard. Het later doorgetrokken straatgedeelte is tijdens de jaren 1880 en 1890 bebouwd met neoclassicistische burgerhuizen. Daarvan is de pare zijde van het bouwblok tussen Clementinastraat en Ballaarstraat het best bewaard. Tot de doorsnee of minder gave panden behoren de nummers 18-20, 38 en 40.

Het bouwblok Boudewijnsstraat, Diercxssensstraat en Sint-Laureisstraat aan de pare zijde tegen de Paleisstraat, wordt volledig ingenomen door de vroegere gebouwen van Bell Telephone.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Boudewijnsstraat 26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Boudewijnsstraat 36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Boudewijnsstraat 46, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Ballaarstraat 70-72, Boudewijnsstraat 72-74, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van tien gekoppelde burgerhuizen

Boudewijnsstraat 48-66, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Boudewijnsstraat 55-57, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.