Brialmontlei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Brialmontlei

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen ten oosten van het Stadspark, tussen de Sint-Jozefskerk en de Mercatorstraat. In 1865 geopend op gronden van de familie Moretus-Della Faille; tot 1920 Mortetuslei, daarna genoemd naar de vestingbouwkundige Henri Brialmont (1821-1903), ontwerper van de Antwerpse fortengordel.

Brede straat met middenberm beplant met platanen, bebouwd met statige 19de-eeuwse burgerhuizen en recente nieuwe bouw. Aan de noordzijde: gebouwen van het Provinciaal Technische Instituut Sint-Godelieve (nummer 45).

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neorenaissancestijl

Brialmontlei 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing van neoclassicistische burgerhuizen

Brialmontlei 12-20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Brialmontlei 58, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Brialmontlei 4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Brialmontlei 28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Brialmontlei 6-8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische burgerhuizen en parochieschool

Brialmontlei 30-36, 44, 56, 60-64, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Pastorie van de Sint-Jozefskerk

Brialmontlei 2, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.