Camille Huysmanslaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Camille Huysmanslaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Tentoonstellingswijk Antwerpen (inventarisatie: 01-10-2015 - 15-12-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen tussen Jan Van Rijswijcklaan en Boomse Steenweg in de zogenaamd "Tentoonstellingswijk". Voorheen zogenaamd "Koloniënlaan", aangelegd bij de voorbereiding van de Wereldtentoonstelling van Koloniën, Zeevaart en Vlaamse Kunst van 1930. In 1968 werden de oude straatnaam gewijzigd in Camille Huysmanslaan naar de gelijknamige filoloog, publicist en politicus (1871-1968). Brede laan met beplante middenbermen en rijvakken aan weerzij. Bij het begin van de straat, nabij de Jan Van Rijswijcklaan, bronzen torso op sokkel van arduin, zogenaamd "Schrijden" door Karl Hartung, 1958. De Camille Huysmanslaan vormt de middenas van het vroegere tentoonstellingsterrein en van de huidige "Tentoonstellingswijk". Het volledig plan van aanleg, reeds opgemaakt in 1912 door ir. R. Lemeunier, werd pas in 1933 onder leiding van ir. A. Roelandts gerealiseerd. Voor de opbouw werd in grote mate rekening gehouden met bestaande plannen van aanleg zodat de plattegrond van de tentoonstelling in grote mate overeenstemt met het huidige stratenplan.

De bebouwing moest kaderen in een totaalconcept met harmonisch, eenvormig en modern karakter. De kopers van bouwgrond verplichtten zich ertoe binnen de twaalf maanden na aankoop een woning te bouwen. Een minimum hoogte van 10 m werd opgelegd en een maximum van drie bouwlagen. Voor de gevelbekleding werd ruwe handgevormde gevelsteen gekozen, voor de achtergevels rode, niet bepleisterde baksteen. Industriële vestingen en handelsnederzettingen waren niet toegelaten en de integratie van het bestaande groenbestand werd vooropgesteld. Bij gebrek aan voldoende inventieve soepelheid enerzijds bijvoorbeeld om door samenvoegen van meerdere kavels goede architecturale gehelen te kunnen realiseren en door het niet plichtsbewust opvolgen der vooropgezette principes door de bevoegde ambtenaren anderzijds - de stadskas was leeg en mits de nodige steekpenningen werden heel wat onregelmatigheden oogluikend toegelaten - werd het beoogde "homogene" effect niet bereikt.

Een aantal architecten bouwden echter wel in "de stijl" zoals die aanvankelijk was bedoeld. E. Van Steenbergen ontwierp een merkwaardig complex van zes gebouwen rekening houdend met de aanwezige beukebomen, tussen Camille Huysmanslaan - Volhardingsstraat - Serigiersstraat; G. Brosens groepeerde vijf eigenaars voor wie hij een eenheidsbebouwing opzette op de hoek van Camille Huysmanslaan en Volhardingsstraat; P. Smekens realiseerde een uniforme gevelwand van vijf woningen aan de Pol De Monstraat.

  • DINET P., Paul Smekens opleiding en architektuur tot 1940 , onuitgegeven thesis Architectuur, Hoger Instituut Sint-Lukas, Gent, 1979.
  • FLOUQUET P.-L., Le scandale de l'avenue de la Colonie, in Bâtir, nr. 44, juli 1936, p. 760-763.
  • Monumenta, Antwerpen, 1987, p. 27.
  • SERNEELS H. Un architecte de qualité Paul Smekens, in Bâtir, nr. 44, juli 1936, p. 766-770.
  • VERMOESEN L., De Tentoonstellingswijk onuitgegeven studie, 1988.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw Borghgraef

Camille Huysmanslaan 75, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw Eastwick

Camille Huysmanslaan 78, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw en architectenwoning Geo Brosens

Volhardingstraat 53-57, Camille Huysmanslaan 92-94, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw Reypens-Voets

Camille Huysmanslaan 105, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw Van Looy

Camille Huysmanslaan 68, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw Wouters

Camille Huysmanslaan 39, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Architectenwoning Jan Jacobs

Camille Huysmanslaan 59, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Architectenwoning Léon Stynen en woning Verheyen

Camille Huysmanslaan 85-87, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis De Schampheleire-Vereecken

Camille Huysmanslaan 93, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis Pauwels

Camille Huysmanslaan 99, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis Schilperoort

Camille Huysmanslaan 76, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis Van Dieren

Camille Huysmanslaan 97, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing van zes woningen

Volhardingstraat 70-76, Serigiersstraat 30, Camille Huysmanslaan 83, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van drie burgerhuizen

Camille Huysmanslaan 74, Van Varickstraat 1-3, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Flatgebouw Lever

Camille Huysmanslaan 57, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Flatgebouw, architectenwoning Paul Smekens

Camille Huysmanslaan 70-72, Van Varickstraat 2, Generaal Cabrastraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning en architectenwoning René Grosemans

Camille Huysmanslaan 110-114, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning Huyghe

Camille Huysmanslaan 101, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning Lestienne

Camille Huysmanslaan 32, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning Schoonejans-Pernot

Camille Huysmanslaan 102, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning Vaes

Camille Huysmanslaan 91, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meesterwoning Plouvier

Camille Huysmanslaan 69-71, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Résidence Espéria

Camille Huysmanslaan 37, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Standbeeld Camille Huysmans

Camille Huysmanslaan zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Bludts

Camille Huysmanslaan 67, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Brocké-Lanny

Camille Huysmanslaan 86, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Ritzen

Camille Huysmanslaan 103, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.