Catharina Beersmansstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Catharina Beersmansstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé van de Lange Elzenstraat naar de Balansstraat, gelegen op het Zuid. Naamgeving op 8 oktober 1901 naar de toneelspeelster Catharina Beersmans (Turnhout, 1844-Rotterdam, 1899). Zij debuteerde op 16-jarige leeftijd, kreeg haar opleiding van Victor Driessens, was twaalf jaar lang verbonden aan het Nationaal Toneel, en groeide vanaf de jaren 1870 uit tot 'grande dame' van het Rotterdamse toneel. Catharina Beersmans, die als één van de grootste Nederlandstalige actrices van haar tijd gold, kreeg een standbeeld in de verdwenen Vlaamse Schouwburg of Volksschouwburg aan de Italiëlei, nu bewaard in het Letterenhuis.

De Catharina Beersmansstraat maakt met de De Braekeleerstraat, de Victor Driessensstraat en de De Beuckerstraat, deel uit van een groep van vier parallelle straten met een gelijkaardige, laat-19de-eeuwse of vroeg 20ste-eeuwse rijbebouwing. Straatwanden samengesteld uit bescheiden burgerhuizen opgetrokken in de periode 1900 en 1914, gekenmerkt door een afwisseling van gekleurde bakstenen parementen en bepleisterde lijstgevels in sobere neoclassicistische of eclectische stijl, en art-nouveau-inslag. De pare zijde wordt bepaald door de eenheidsbebouwing op nummers 6 tot nummer 48. Ensemble van vier gekoppelde burgerhuizen in opdracht van Fr. van Massenhoven uit 1905 op nummers 58-64.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1905#2616 (nummers 58-64).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing van 22 burgerhuizen

Catharina Beersmansstraat 6, 10-48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing van burgerhuizen in art-nouveaustijl

Catharina Beersmansstraat 43-53, Victor Driessensstraat 50-52, 58, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.