Charlottalei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Charlottalei

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Loosplaats en Belgiëlei. Aangelegd in 1857 als verbinding tussen het zohenaamde "Quartier Leopold" (huidige Belgiëlei) en Terlist (goed ter hoogte van de Quinten Matsijslei). Officiële opening op 1 mei 1859 naar aanleiding van het bezoek van de prinsen Leopold en Charlotta. Brede straat van drie rijbanen en met platanen beboomde tussenbermen. Bebouwing met gaaf bewaarde neoclassicistische heren- en burgerhuizen van het enkelhuistype uit het derde en vierde kwart van de 19de eeuw, voornamelijk aan de westzijde, en flatgebouwen uit uit derde en vierde kwart van de 20ste eeuw voornamelijk aan de oostzijde. De 19de-eeuwse huizen zijn op te splitsen in twee types: de zogenaamde bel-etagewoningen, met name de nummers 3, 31, 59, 8, 12 en de woningen met koetspoort, met name de nummers 29, 18, 22, 24, 28, 46, 48, 50. Opvallende karakteristieken zijn de verhoogde begane grond, de verkleinende ordonnantie en de brede balkons.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Charlottalei 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neorococostijl

Charlottalei 52, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Charlottalei 66-68, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde neoclassicistische herenhuizen

Charlottalei 22-24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neoclassicistische stijl

Charlottalei 50, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Charlottalei 12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Charlottalei 59, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Charlottalei 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische burgerhuis

Charlottalei 3, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische burgerhuizen

Charlottalei 46-48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Sint-Jozef

Charlottalei 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee appartementsgebouwen in art-decostijl

Charlottalei 32-34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee neoclassicistische burgerhuizen

Charlottalei 6-8, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.