Clementinastraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Clementinastraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met L-vormig tracé, gelegen tussen de Boudewijnsstraat en de Ballaarstraat. Geopend in 1896, en genoemd naar prinses Clementina (1872-1955), jongste dochter van koning Leopold II.

Homogene bebouwing van gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl uit de late jaren 1890 en vroege jaren 1900. Deze is op twee panden na vrijwel intact bewaard in het tweede straatgedeelte, van nummers 32 tot 86. Het eerste straatgedeelte, en de onpare zijde van het tweede straatgedeelte vertonen een minder samenhangend karakter, met talrijke verbouwingen.

Tot de doorsnee of minder goed bewaarde panden behoren de winkel- en burgerhuizen Van den Eynde uit 1897 op nummers 2-4 (hoek Boudewijnsstraat), het later opgesplitste burgerhuis Charles Brüls uit 1898 op nummers 3-5, de drie van oorspronkelijk vier gekoppelde burgerhuizen G. Dujardin uit 1897 op nummers 8-12, het geheel van vijf gekoppelde burgerhuizen H. Suanet-Janssens door de architect Alphonse Geenen uit 1899 op nummers 14-22, de twee van oorspronkelijk zes gekoppelde burgerhuizen J.B. Müsing-Thys door de aannemer August Fierens uit 1898 op nummers 29-31, de drie gekoppelde burgerhuizen weduwe H. Barfeld uit 1898 op nummers 33-37, de twee stellen van drie gekoppelde burgerhuizen Eugène Bollekens door de architect François Bollekens uit 1898 op nummers 66-70 en 72-76.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1897#1091 (nummers 2-4), 1898#915 (nummers 3-5), 1897#1351 (nummers 8-12), 1899#442 (nummers 14-22), 1898#1261 (nummers 29-31), 1898#1126 (nummers 33-37) en 1898#960 (nummers 66-76).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Clementinastraat 38, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Clementinastraat 54, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Depot Boch Frères

Clementinastraat 26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen

Clementinastraat 32-36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van zes gekoppelde burgerhuizen

Clementinastraat 40-50, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekcomplex van gekoppelde winkel- en burgerhuizen

Clementinastraat 78-86, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kantoren en paardenstallen van de American Petroleum Company

Clementinastraat 24, Hertsdeinstraat 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee gekoppelde burgerhuizen

Clementinastraat 56-58, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee gekoppelde burgerhuizen

Clementinastraat 62-64, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.