Coebergerstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Coebergerstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Hof ter Bekestraat en de Lange Elzenstraat, gelegen op het Zuid. Opening bij Koninklijk Besluit van 30 september 1873. Naamgeving naar Wenzel Coeberger (1560-1634), ingenieur, architect, schilder en schrijver.

De bebouwing die in 1881 van start ging, werd in 1914 afgerond. Tot de oudste panden panden behoren behalve Brouwerij De Leeuw, de twee groepen van vier gekoppelde burgerhuizen Ch. Wilmotte door de aannemer Vve. Vanderstraeten & Fils uit 1891, waarvan slechts drie panden gaaf bewaard zijn (nummers 40, 42 en 45). Doorsnee of minder gaaf bewaarde rijhuizen uit de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog zijn de woning De Buck uit 1906 op nummer 5, de woning Van Rompaey uit 1908 op nummer 7, de woning gebroeders De Ridder door de architect Pieter Jan Schroyens uit 1909 op nummer 9, met art-nouveau-mozaïekpanelen, de woningen De Beukelaer door de architect Alexander Van Roey uit 1913 op nummers 28-30 en de woningen Arthur Boudewijn en Amelie Baumeister door de architect Joseph Merckx uit 1911 op nummers 31-33. Het straatbeeld wordt bepaald door de afwisseling van bepleisterde en geel bakstenen lijstgevels, eerstgenoemde in neoclassicistische, laatstgenoemde in art-nouveau-getinte stijl.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1891#1083 en 1891#1366 (nummers 40-42 en 45), 1906#1915 (nummer 5), 1908#13 (nummer 7), 1909#80 (nummer 9), 1913#4419 (nummers 28-30), 1911#1389 en 1911#1391 (nummers 31-33).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Aannemerswoning Eg. Stevens-Roels

Coebergerstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Brouwerij De Leeuw

Coebergerstraat 49, 49A, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Coebergerstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Coebergerstraat 39, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Coebergerstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis met art-nouveau-inslag

Coebergerstraat 27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen

Coebergerstraat 21-25, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekcomplex van winkel- en burgerhuizen in art nouveau

Coebergerstraat 1-3, Hof ter Bekestraat 40-42, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning met art-nouveau-inslag

Coebergerstraat 26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in eclectische stijl

Coebergerstraat 22-24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee meergezinswoningen met art-nouveau-inslag

Coebergerstraat 15, 19, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.