Consciencestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Consciencestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte straat tussen Charlottalei en Lange Leemstraat. Geopend bij Koninklijk Besluit van 19 mei 1868. Naamgeving naar de toen reeds vermaarde schrijver Hendrik Conscience (1812-1883).

De oorspronkelijke bebouwing met burgerhuizen in neoclassicistische stijl uit het derde en vierde kwart van de 19de eeuw, is grotendeels verdwenen of verbouwd. Tot de best bewaarde exemplaren behoren de nummers 11, 23, 27 en 29. De vervangende nieuwbouw door flatgebouwen, aangezet tijdens de late jaren 1920 en de jaren 1930, zet zich onverminderd door tot op vandaag.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Consciencestraat 2-4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Consciencestraat 6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Consciencestraat 45, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Consciencestraat 40, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neotraditionele stijl

Consciencestraat 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Consciencestraat 22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Residentie Charles-Michel

Consciencestraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Résidence Beau Sejour

Consciencestraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Résidence Conscience

Consciencestraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.