Cuperusstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Cuperusstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de spoorweg Antwerpen-Brussel tussen Zurenborgstraat en Lange Leemstraat. Straat geopend op gronden van de tuinbouwkundige Theodoor Cupérus; naamgeving op 22 december 1911 naar deze eigenaar evenals naar het gelijknamige gemeenteraadslid Nicolaas Jan Cupérus.

Eenzijdige westelijke bebouwing van burgerhuizen, het merendeel opgetrokken tussen 1911 en 1913, enkele tijdens de vroege jaren 1920. De belangrijkste bouwpromotor was “Vooruitzicht” die tijdens de eerste bebouwingsfase de helft van de percelen bebouwde, op twee na naar ontwerp van huisarchitect Jules Hofman. Tot de minder goed bewaarde panden van deze reeks, een aantal met art-nouveau-sgraffito's, behoren de woningen Hesschentier op nummer 6, en Van Ackeren op nummer 12 beide uit 1911, het geheel van oorspronkelijk vier woningen Joris op nummers 15, 17 en 18 en de woning Wageneer op nummer 19 beide uit 1912, de woning Schreiber op nummer 28 uit 1911 en het winkelhuis Capponette-Bouvier op nummer 35 uit 1912. Meergezinswoningen uit het latere interbellum aan het einde van de straat, waaronder het door een zaagtandprofiel gekenmerkte, modernistische hoekgebouw met de Lange Leemstraat (nummer 41), een ontwerp van Jos. Somers uit 1936 in opdracht van Herman Agsteribbe.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1911#2002 (nummer 6), 1911#1741 (nummer 12), 1912#1287 (nummers 15-18), 1912#1496 (nummer 19), 1911#2179 (nummer 28), 1912#2413 (nummer 35) en 18#4704 (nummer 41).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Cuperusstraat 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Cuperusstraat 33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Cuperusstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Cuperusstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Cuperusstraat 38, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Cuperusstraat 37, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Cuperusstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Cuperusstraat 32, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Cuperusstraat 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie burgerhuizen in art-nouveaustijl

Cuperusstraat 9-11, 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

Cuperusstraat 39, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-nouveaustijl

Cuperusstraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in latente art-nouveaustijl

Cuperusstraat 30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistische meergezinswoning

Cuperusstraat 40, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Roomcentrale H. Adriaensen

Cuperusstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in art-nouveau- en eclectische stijl

Cuperusstraat 26, 27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in art-nouveaustijl

Cuperusstraat 34-36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in art-nouveaustijl

Cuperusstraat 3, Zurenborgstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in art-nouveaustijl

Cuperusstraat 13, 14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in beaux-artsstijl

Cuperusstraat 22, 23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee meergezinswoningen in neoclassicistische stijl

Cuperusstraat 2, Zurenborgstraat 3, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.