Dageraadplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Dageraadplaats

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Dageraadplaats is een rechthoekig plein dat de kern vormt van het Antwerpse deel van de wijk Zurenborg. De wijk werd circa 1883 ten oosten van het stadscentrum aangelegd door de maatschappij van het Oosten van Antwerpen. Het plein grenst aan de drukke verbindingsweg van de Draak- en de Kleinehondstraat.

Typisch voor de verkaveling van Zurenborg is dat er in een straalvormig, symmetrisch patroon rechte straten vertrekken vanop dit plein. Het verkeersvrije plein wordt gedomineerd door de Sint-Norbertuskerk, de parochiekerk die hier door de Naamlooze Maatschappij voor eht bouwen van Burgershuizen werd ingeplant op de plaats van de oudere voorlopige Zurenborgkapel. De huizenrij op nummers 1 tot 3 is een restant van bebouwing die deze kapel omringde.

Het plein is deels afgezoomd met kastanjebomen en wordt gebruikt als recreatieplek. De meeste percelen werden eind 19de of begin 20ste eeuw bebouwd met panden met een horecagelijkvloers, een functie die op het levendige plein nog steeds bewaard is. Een voorbeeld is nummer 30, hoek Filomenastraat, waar naast het neoclassicistische hoekpand, in het lage gebouw met puntgevel een "speelzaal" was ingericht. Plannen werden in 1891 opgemaakt door Verwimp voor de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1891 # 558.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Hoekcomplex in art nouveau

Dageraadplaats 18, 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Dageraadplaats 23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch hoekpand

Dageraadplaats 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische gevelwand

Dageraadplaats 1-3, 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Sint-Norbertus

Dageraadplaats 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee winkelhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Dageraadplaats 21, 27, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.