Dambruggestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Dambruggestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen tussen Carnotstraat en Viaductdam. Oude verbindingsweg tussen het zogenaamde "Statiekwartier" en het gehucht zogenaamd "Dam" ontstaan in 1846 door samenvoeging van het zogenaamde "Hoerenstraatje" (het zuidelijk deel van de huidige Dambruggestraat tussen Carnot- en Muizenstraat), de "Nieuwe Steenweg naar Borgerhout" (van Muizenstraat tot Oude Steenweg) en een deel van de toenmalige "Oude Steenweg" (van Oranjestraat tot aan de latere Viaduct-Dam). Door de bouw van circa 1870-75 van de zogenaamde "Hoofdgoederenstatie" werd het noordelijk deel van de Dambruggestraat van de rest van de straat geïsoleerd; in 1876 werd dit deel van de Bredastraat toegevoegd. Naamgeving naar de brug over de Grote Schijn die het eiland Dam of Dambrugge met het vasteland verbond. Gekasseide straatweg met heterogene bebouwing van woon- en winkelhuizen uit tweede helft 19de eeuw; enkele appartementsgebouwen uit het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw en vele aanpassingen voornamelijk nabij de Carnotstraat. De huizen uit de tweede helft van de 19de eeuw: enkelhuistype van twee tot drie traveeën en twee tot vier bouwlagen onder zadeldak; bepleisterde en beschilderde of gecementeerde lijstgevels met rechthoekige of getoogde vensters op doorlopende lekdrempels; de oudste opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw, onder meer de nummers 77-87, 251-259, 232-238, met verkleinende ordonnantie, vlak en vrijwel zonder versiering, de nummers 85 en 253 met muuropeningen met afgeronde bovenhoeken en verzorgd stucwerk van sleutels en omlijstingen; de nummers 191, 234-236 en 238 met eenvoudige houten winkelpui; nummer 191 met empire getinte rondbogig bovenvenster met geprofileerde archivolt en flankerende nissen. De huizen uit het laatste kwart van de 19de eeuw met meer uitgesproken neoclassicistisch decor van schijnvoegen, lijst- en paneelwerk; voor de nummers 91-93, 62, 72-74; balkon met sierlijke ijzeren leuning, nummer 163 met fraaie houten erker en bijkomend balkonnetje in eclectische stijl, de nummers 18-20, 24: eenheidsbebouwing gemarkeerd door zwaar stucwerk rond de vensters en de uitgelengde consoles onder de kroonlijst.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Dambruggestraat 193, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Dambruggestraat 78, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch winkelhuis

Dambruggestraat 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing

Dambruggestraat 306-308, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vier meergezinswoningen

Dambruggestraat 61-67, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neoclassicistische stijl

Dambruggestraat 49, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Dambruggestraat 155, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Dambruggestraat 221, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Dambruggestraat 256, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Samenstel twee burgerhuizen in Louis-Philippestijl

Dambruggestraat 33-35, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis

Dambruggestraat 27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Wooncomplex Joostens-Lemmé

Dambruggestraat 304, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.