Damplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Damplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen tussen Viaduct-Dam en station Antwerpen-Dam. Naamgeving in 1930 voor het plein zelf en de aanpalende Damstraat, dit is het voormalige westelijke deel van de Lange Lobroekstraat, dat in 1907 door de aanleg op verhoogde berm van de spoorweg naar Nederland, geïsoleerd was geraakt van het meer oostelijke deel van deze straat. Op deze plaats bevond zich eertijds, tussen de twee armen van de Schijn, het eiland Dam of Dambrugge dat aan de zuidzijde door een brug van de Grote Schijn met het vasteland was verbonden. Dambrugge behoorde aanvankelijk aan de heerlijkheid Schoten-Merksem; in 1488 werd het van Merksem afgenomen en aan de jurisdictie van Antwerpen toegevoegd; dor de aanleg van de Brialmontvesting (1859 en volgende), ook feitelijk van Merksem afgescheiden, werd Dambrugge in 1871 definitief bij Antwerpen gevoegd. Open plein met korfbalset en jonge aanplant van platanen en linden, afgezet met geprofileerde boordsteen. Woon- en winkelhuizen van vier bouwlagen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevel. Aan de oostzijde begrensd door opgehoogde spoorwegberm en station.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stationsgebouw en spoorwegbrug Antwerpen Dam

Damplein 27, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.