De Beuckerstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat De Beuckerstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé van de Lange Elzenstraat naar de Kielsevest, gelegen op het Zuid. Naamgeving in 1907, naar Jan Ignaas De Beucker, tuinbouwkundige (1827-1906).

De De Beuckerstraat maakt met de Catharina Beersmansstraat, de De Braekeleerstraat en de Victor Driessensstraat, deel uit van een groep van vier parallelle straten met een gelijkaardige, laat-19de-eeuwse of vroeg 20ste-eeuwse rijbebouwing. De oorspronkelijke bebouwing van de De Beuckerstraat kwam in twee grote campagnes tot stand, een eerste tussen 1907 en 1912, en een tweede tussen 1922 en 1925. Vliegende bommen richtten aan het einde van de Tweede Wereldoorlog een ravage aan in beide straatwanden, wat aanleiding gaf tot een derde bouwcampagne van 1946 tot begin jaren 1950.

Uit de eerste bouwcampagne gekenmerkt door typische bakstenen gevelparementen met kleuraccenten, dateren de drie meergezinswoningen in opdracht van Jef Peré uit 1909 op nummers 1-3 hoek Lange Elzenstraat 110, de woning Van Den Berghe door de "Antwerpsche Bouwmaatschappij" van Louis Hendrikx uit 1907 op nummer 49, de woning door Arthur Bernaerts uit 1911 op nummer 61, en de niet geïdentificeerde woningen op nummers 5-7 en 63.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1909#2051 (nummers 1-3), 1907#1644 (nummer 49) en 1911#1586 (nummer 61).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

De Beuckerstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie burgerhuizen in art-nouveaustijl

De Beuckerstraat 13-17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

De Beuckerstraat 55-57, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

De Beuckerstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.