De Coninckplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat De Coninckplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen tussen Van Schoonhoven- en Lange Beeldekensstraat in het centrum van het zogenaamde "Statiekwartier". Aangelegd aan de periferie van de Spaanse vesting werd dit pleintje op 8 augustus 1868, overeenkomstig het stratenplan van Genard "Solvijnsplein" geheten. De commissie Gerrits had in deze buurt echter liever namen van vrijheidsstrijders en stelde de naam Pieter de Coninc voor, naar de deken der wevers en aanvoerder (samen met Jan Breydel en anderen) van de zogenaamde "Brugse Metten" (1302). De naamwijziging werd aangenomen op 22 maart 1869. Driezijdig met platanen beboomd plein omgeven door verhakkelde bebouwing van burgerhuizen uit vierde kwart 19de eeuw, doorgaans van drie bouwlagen en drie traveeën, met lijstgevel in neoclassicistische stijl, rechthoekige bovenvensters in geriemde omlijsting en begane grond met aangepaste pui. Nummer 3: markerende balkons met ijzeren leuning. Nummer 17: gekoppelde bovenvensters in entablementen; aansluitend bel-etagebalkon met gebombeerde ijzeren leuning.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

De Coninckplein 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch burgerhuis

De Coninckplein 27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neogotisch burgerhuis

De Coninckplein 20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis

De Coninckplein 26, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.