De Damhouderestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat De Damhouderestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Korte straat met rechtlijnig tracé tussen de Justitiestraat en de Sanderusstraat, gelegen ten zuiden van het Gerechtshof. Naamgeving op 22 maart 1869 naar de rechtsgeleerde Josse de Damhoudere (1507-1581).

De neoclassicistische bebouwing aan de onpare zijde dateert uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Homogeen ensemble burgerhuizen, sommige met art-nouveau-inslag uit de vroege jaren 1900 aan de pare zijde.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

De Damhouderestraat 6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

De Damhouderestraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

De Damhouderestraat 12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

De Damhouderestraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen

De Damhouderestraat 9-13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning Augustin Stalins

De Damhouderestraat 14, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.