Delinstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Delinstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen tussen Sint-Elisabethstraat en Offerandestraat. Het noordelijk gedeelte van de Sint-Elisabethstraat tot aan de Lange Beeldekensstraat werd geopend in 1867, het zuidelijk gedeele tot aan de Offerandestraat in 1869. Naamgeving naar verdienstelijk onderwijzer Jacob Delin (1796-1835), zie school aan het pleintje met de Sint-Elisabethstraat. Bebouwing met enkelhuizen uit het derde tot vierde kwart van de 19de eeuw, gemiddeld drie traveeën en drie bouwlagen; bepleisterde en beschilderde lijstgevels met neoclassicistische stijlkenmerken, markerende doorlopende lekdrempels en recht. muuropeningen in geriemde omlijsting. De Nummers 37-39, 41-43, 53-55, 62, 84-86, 92, meestal per twee gebouwd, gekenmerkt door een vlakke sobere behandeling, eenvoudige kroonlijst op klossen en metalen rolluikkasten. De Nummers 56, 60, 68, 76-78, 82 met centraal balkon (balustrade of ijzeren leuning) en meer uitgesproken decoratie met frontons, bewerkte sleutels, stucwerkpanelen (Nummer 82) en consoles. Nummer 72 met parement van witte natuursteen versierd met guirlandes, strikken, medaillons in neo-Lodewijk XVI-geïnspireerde stijl.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.