De Moystraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat De Moystraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Molenstraat en de Mertens en Torfsstraat, in de nabijheid van het Gerechtshof. Naamgeving op 1 oktober 1870 naar Hendrik de Moy (1534-1610), die na de brand van het Antwerpse stadhuis in 1576, de bescheiden die her en der verspreid waren, zoveel mogelijk terug bijeenbracht.

De bebouwing met burgerhuizen in neoclassicistische stijl dateert grotendeels uit de jaren 1870. Tot de doorsnee of minder gaaf bewaarde panden behoren de woning Jacques Moermans door architect Joseph Antoine Hompus uit 1872 op nummer 12 (verhoogd), de woning Mertens-Moermans uit 1869 op nummer 14 (verhoogd), de woning Benoit Voorzanger uit 1878 op nummer 15, de gekoppelde woningen Prosper Joseph Fontaine door aannemer Jos. Egide Spanoghe uit 1871 op nummers 19-21, en de woning Jean Joseph Jacquet uit 1872 op nummer 22.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 572#758.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

De Moystraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Dokterswoning in beaux-artsstijl

De Moystraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van vier burgerhuizen

De Moystraat 5-11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen

De Moystraat 32-36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vier gekoppelde burgerhuizen

De Moystraat 24-30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning Ferdinand Van Oudenhoven

De Moystraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.