Desguinlei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Desguinlei

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Brede laan die samenvalt met het tracé van de Singel tussen de Generaal Lemanstraat en de Lange Elzenstraat. Sedert 1874 Wilrijksevest genaamd. In 1920 kreeg het gedeelte ten westen van de Jan Van Rijswijcklaan de benaming Desguinlei, in 1936 gevolgd door het gedeelte ten oosten. De arts Victor Desguin (1838-1919), was van 1892 tot 1928 schepen van onderwijs.

Schaarse bebouwing met enkele grote complexen uit de naoorlogse periode, van oost naar west het zwembad Wezenberg (1969), het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium en Singel (1963-2010), het voormalige kantoorgebouw van de Dienst voor Werken (1960-1962) van de stad Antwerpen, het Provinciaal Instituut voor Voedingsbedrijven Antwerpen (1959). Zowel ten westen als ten oosten van de Jan Van Rijswijcklaan zijn nog een aantal burgerhuizen en meergezinswoningen in eclectische stijl, met art-nouveau-inslag of in beaux-artsstijl bewaard, die dateren uit het decennium vóór de Eerste Wereldoorlog en het vroege interbellum. Tot de doorsnee of minder gave rijwoningen behoren de woning Leopoldine Verhaeghe door architecten Florent Vaes en Joan Coninck Westenberg uit 1913 op nummer 154, de woning Antoine Coolen door architect Laurent Duvivier uit 1910 op nummer 192, en de gekoppelde woningen Prosper Steyaert door architect Edouard Claes uit 1905 op nummers 196-198. Bewaarde tegeltableaus in de verder sterk verbouwde woning Van Kampen door architect Emile Verrebout uit 1912 op nummer 182.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1913#4460 (nummer 154), 1910#2059 (nummer 192), 1905#668 (nummers 196-198), 1912#983 (nummer 182).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Desguinlei 164, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Desguinlei 204, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Desguinlei 172, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Desguinlei 180, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Desguinlei 174, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Desguinlei 194, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie burgerhuizen in eclectische stijl

Desguinlei 66-70, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vier burgerhuizen in eclectische stijl

Desguinlei 52-58, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vier burgerhuizen in eclectische stijl

Desguinlei 76-82, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium en Singel

Desguinlei 25, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in beaux-artsstijl

Desguinlei 160, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in beaux-artsstijl

Desguinlei 162, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.