De Waghemakerestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat De Waghemakerestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen tussen Italiëlei en De Pretstraat. Naamgeving op 1 februari 1887 naar het beroemde Antwerpse bouwmeestersgeslacht van die naam. Bebouwing met burgerhuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw, enkelhuistype van drie traveeën en twee tot drie bouwlagen onder zadel- of mansardedak. Bepleisterde, beschilderde en bakstenen lijstgevels overwegend met neoclassicistische inslag; de identieke woningen nummers 29 en 33 met neotraditionele en renaissance kenmerken, deel uitmakend van voormalig eenheidsbebouwing nummers 27 tot 35 naar ontwerp van J.L. Hasse, van 1896. Nabij de Italiëlei, enkele recente flatgebouwen; naar de De Pretstraat toe pakhuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, 1896, Modern Archief 20.310, dossier 17.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

De Waghemakerestraat 42, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

De Waghemakerestraat 40, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van neoclassicistische hoek- en stadswoningen

Italiëlei 43-45, De Waghemakerestraat 1, 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Magazijn La Nationale

De Waghemakerestraat zonder nummer, Van Aerdtstraat 31-33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Paardenstal en pakhuis van de Katoen Natie

De Waghemakerestraat zonder nummer, Van Aerdtstraat 31-33, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.