Door Verstraeteplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Door Verstraeteplaats

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Door Verstraeteplaats is een rond plein op Zurenborg tussen de Wolfstraat en Lange Altaarstraat. In 1883-84 werd het de Feniksplaats genoemd en in 1907 kreeg het de naam Door Verstraeteplaats, naar de impressionistische landschapsschilder uit de 19de eeuw.

Vanop het plein vertrekken zes straten in een waaiervormig patroon, een element dat typisch is voor de verkaveling van de wijk Zurenborg. De wijk werd vanaf de jaren 1880 ontwikkeld als woonbuurt voor de betere middenklasse door de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen. De bouwmaatschappij realiseerde het stratenpatroon, maar zorgde ook voor de bebouwing van de belangrijkste, meest zichtbare percelen in de wijk, zoals de hoekpercelen op pleintjes als dit.

De bebouwing van de Door Verstraeteplaats bestaat uit zes hoekpanden die eind 19de eeuw gerealiseerd werden met de bedoeling samen een groot homogeen pleinbeeld te vormen. Vijf van de zes waren modelprojecten van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen. Een zesde, het meest monumentale, is het Rijksarchief, een ontwerp van Eugène Geefs. Alle hoekpanden maken deel uit van ensembles met burgerhuizen in de aanpalende straten. De huisnummers 2 en 3 zijn vernieuwd.

In het midden staat een bronzen beeldje op betonnen sokkel, "Meisje op bloesemtak", gerealiseerd in 1951 door Axel Wallenberg.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Beeld Meisje op bloesemtak

Door Verstraeteplaats zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch hoekensemble

Door Verstraeteplaats 6, Schorpioenstraat 2-4, Lange Altaarstraat 1-3, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble rond hoekpand Den Wolf

Door Verstraeteplaats 4, Wolfstraat 2-8, Bosduifstraat 1-7, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekensemble

Lange Altaarstraat 2, Door Verstraeteplaats 1, Kreeftstraat 32, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Rijksarchief

Door Verstraeteplaats 5, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.