Draakplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Draakplaats

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Draakplaats is gelegen in de wijk Zurenborg en vormt samen met het Tramplein een rond plein dat gedomineerd wordt de bogen of "centers" van de verhoogde ringspoorweg tussen het station van Berchem en het Centraal Station. Naamgeving circa 1883 naar een sterrenbeeld, zoals veel andere straatnamen in de toen volop in ontwikkeling zijnde nieuwe wijk.

Langs de spoorwegberm vallen de twee fantasierijk uitgewerkte watertorens op, die deel uitmaakten van de ringspoorweg en een autonoom watervoorzieningssysteem van de spoorwegmaatschappij vormden.

Op de Draakplaats loopt behalve de spoorweg ook een kluwen aan tramsporen. Tegen de spoorweg zijn twee tramgebouwen tegenover elkaar geplaatst. Aan oostkant het complex dat Aloïs Scheepers in 1890 ontwierp voor Société Anverse des Tramways-Omnibus. Aan westzijde het grote complex van de Compagnie Générale des Tramways d’Anvers, in 1903 getekend door Jean Laurent Hasse.

Naast deze gebouwen die de geschiedenis van het openbaar vervoer in Antwerpen treffend illustreren, bestaat de bebouwing uit een aantal eind-19de-eeuwse horecazaken, door de ontwikkelaars van Zurenborg geconcentreerd aan pleinen als deze, en vaak gelegen op hoekpercelen. Op nummer 3 een voorbeeld uit 1893, als café herkenbaar door de drie rondbogige deurvensters op de begane grond, gebouwd door aannemer J.B. Van Riel voor eigenares weduwe De Ridder.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1893 # 218.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Koffie- en burgerhuis

Draakplaats 1, Draakstraat 40, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Tramloods en dienstwoning

Draakplaats 6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Watertorens station Antwerpen-Oost

Draakplaats zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.