Duinstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Duinstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen tussen Diepe Straat en Pesthofstraat. Deze weg komt reeds voor op het kadasterplan anno 1698 door Van Lyere, leidend naar de vroegere pesthuizen vanwaar de naam Peststraat. In 1846 wordt het gedeelte tussen Pesthofstraat en Lange Zavelstraat, Stenendijk genoemd, de verlenging in 1858 tot aan de Diepe Straat Deurnestraat; in 1866 wordt ook de Stenendijk omgedoopt in Deurnestraat. In 1920 wordt om verwarring te voorkomen met de naam Deurnestraat die ook in de randgemeenten voorkomt, gekozen voor klankverwante benaming "Duinstraat". Bebouwing van enkelhuizen uit tweede helft 19de eeuw en eerste kwart 20ste eeuw; gemiddeld drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Vlakke lijstgevels met neoclassicistisch aanzicht; verschillende aanpassingen. Pleinvormig tegenover de school nr. 16 "Duinsteeg" tussen de nrs. 90 en 98. Ter hoogte van de nrs. 83-93, sociale woonblokken gegroepeerd rond zogenaamde "Geelhandplaats".

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Onderstation van de Antwerpse Elektriciteitsmaatschappij

Duinstraat 124, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stedelijke Jongensschool 6 en Stedelijke Meisjesschool 2

Duinstraat 14-16, 16A, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Steeg met arbeiderswoningen

Duinsteeg 1A, 2-26, 3-25, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neotraditionele stijl

Duinstraat 27, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.