Durletstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Durletstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé, tussen de Lange Lozanastraat en de Haantjeslei. Geopend in 1874 op gronden van mevrouw Durlet, moeder van stadsbouwmeester Frans Durlet.

Het straatbeeld wordt gedomineerd door het voormalige jongensweeshuis. Beide straatwanden werden zwaar getroffen door inslagen van vliegende bommen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Van de oorspronkelijke bebouwing uit het laatste kwart van de 19de en de vroege 20ste eeuw, resten nog slechts een beperkt aantal rijwoningen aan beide uiteinden van de straat. Daarvan behoren het neoclassicistische burgerhuis op nummer 5 en de woning Van Dyck op nummer 44, restant van een geheel van drie gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen uit 1904, tot de meest gave voorbeelden.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1904#2091 (nummer 44).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van winkel- en burgerhuizen

Lange Lozanastraat 138, Durletstraat 2-6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Jongensweeshuis

Durletstraat 8-10, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.