Eric Sasselaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Eric Sasselaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Tentoonstellingswijk Antwerpen (inventarisatie: 01-10-2015 - 15-12-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen zogenaamd "Broodstraat", sedert 1946 Eric Sasselaan naar scheepsmakelaar E. Sasse (1885-1943). Straat deel uitmakend van de zogenaamde "Tentoonstellingswijk" (zie Camille Huysmanslaan). De straat volgt de omwatering van één der zeldzaam bewaarde lunetten van de voormalige Brialmontvesting. In 1953 werd op deze lunet de Antwerpse jeugdherberg "Opsinjoorke" gebouwd. De betonnen bruggen van de lunet naar de Eric Sasselaan werden in 1928 ontworpen door E. Van AVerbeke; de wachttorens werden tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigd.

  • AERTS W., Emiel Van Averbeke (1876-1946). Stadshoofdbouwmeester. Zijn bijdrage tot de moderne bouwkunst te Antwerpen, onuitgegeven licentiaatsverhandeling R.U.G., 1977, p. 78 en 164.
  • VELDEMAN M., Art Nouveau-architectuur in Groot-Antwerpen, in Gazet van Antwerpen, 29 augustus 1986, 24.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Bruggen expo 1930 en vijver Brialmontomwalling

Eric Sasselaan zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Opgaande Canadapopulier bij brug

Eric Sasselaan zonder nummer (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.