Everaertsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Everaertsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Dambrugge- en Klamperstraat. Gedeelte Dambruggestraat tot aan voormalig fort Carnot of Stuivenberg, ter hoogte van huidige Gasstraat, onwettig geopend in 1863. Na afbraak van het fort (rond 1868) verlengd. Gewettigd in 1869 en genoemd naar één van de grondeigenaars.

Rechte straat met lintbebouwing; verspringende rooilijn tegen Dambruggestraat. Westelijk deel met lagere rijhuizen (tweede helft 19de eeuw) van één of twee bouwlagen overwegend eenvoudige neoclassicistische bepleisterde en beschilderde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen. Oostelijk deel met hogere enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen, uit begin 20ste eeuw, overwegend kleurige bakstenen lijstgevels met diverse muuropeningen. Sommige huizen met art nouveau-elementen.

Nummer 71 naar ontwerp van A. De Wispelaere (gevelsteen). Opvallend is de inplanting van drie scholen; op hoek met Klamperstraat: gebouwen van de brouwerij S.A. John Martin Ltd.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van twee huizenrijen met achterliggende bedrijfsgebouwen

Biekorfstraat 76-100, Everaertsstraat 71-95, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kolenhandel Hageman

Biekorfstraat 70-74, Everaertsstraat 69, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Lagere jongensschool van de Sint-Amandusparochie

Everaertsstraat 97-99, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Lagere meisjesschool van de Sint-Amandusparochie

Everaertsstraat 56, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Magazijn John Martin Ltd. British beer importer & bottler

Everaertsstraat 101-103, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stedelijke Kindertuin

Everaertsstraat 47, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.