Fourmentstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Fourmentstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Jozef De Bomstraat en de Anselmostraat, geopend in 1876. Genoemd naar Helene Fourment (1614-1673), de tweede vrouw van Rubens, in 1877.

Op de hoekpercelen na dateert de bebouwing van beide straatwanden grotendeels uit de periode 1901 tot 1913. Homogeen ensemble van burgerhuizen in neoclassicistische stijl of met ingehouden art-nouveau-inslag, het meest opmerkelijk en best bewaard aan de onpare zijde. Deze wordt gekenmerkt door een afwisseling van bepleisterde gevels en parementen uit metselwerk met kleuraccenten. Tot de doorsnee of minder gave panden behoren het winkelpand Gustaaf Smets door de architecten Emile en Modest Van Nieuwerburgh uit 1901 op nummer 1, de woning kinderen De Winter door aannemer J. Snepvangers uit 1907 op nummer 3, de gekoppelde woningen weduwe Verhulst en baron de Stein door architect Jules Dries op nummers 14-16 en 24-28, de woning Huygen-Van Kaldekerken door architect Frans Stuyck uit 1904 op nummer 20, de woning weduwe Verhulst door aannemer Ed.Ploegaerts uit 1905 op nummer 22, en de niet geïdentificeerde woningen op nummers 12 en 30.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1901#749 (nummer 1), 1907#296 (nummer 3), 1906#20 (nummers 14-16), 1906#196 (nummers 24-28), 1904#1660 (nummer 20) en 1905#204 (nummer 22).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Fourmentstraat 39, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Fourmentstraat 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Fourmentstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Fourmentstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Fourmentstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Fourmentstraat 25, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Fourmentstraat 41, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Fourmentstraat 9-11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Fourmentstraat 27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Fourmentstraat 35, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis met smidse

Fourmentstraat 32, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Fourmentstraat 29-33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van winkel- en burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 73-75, Fourmentstraat 43, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in eclectische stijl

Fourmentstraat 7, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in eclectische stijl

Fourmentstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Fourmentstraat 21-23, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.