Geulincxstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Geulincxstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Italiëlei en Van den Wervestraat in 1887 genoemd naar de rationalistische filosoof Arnout Geulincx (1624-69). Rechte straat met bebouwing uit het vierde kwart van de 19de eeuw en de 20ste eeuw. Ten noorden vrij homogene gevelwand met enkelhuizen in neoclassicistische stijl. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels van drie traveeën en drie bouwlagen, geblokte begane grond, doorlopende kordons en klassieke gevelbeëindiging. Enkele centrale balkons (nummers 10, 12, 24) en middenvensters met bekronende gebogen frontons (nummers 14, 16, 22); nummer 26 eveneens met balkon, drielicht en gekoppelde rondboogvensters. Nummer 18 met kleurige baksteengevel, centraal balkon en versierde boogvelden. Zuidelijke gevelwand met sterk verspringende kroonlijsthoogte, gecementeerde, bepleisterde en beschilderde of bakstenen lijstgevels van drie traveeën en drie bouwlagen met rechthoekige muuropeningen. Ritmerende balkons (nummer 9, 11, 13, 17, 19, 23) en erkers (nummers 7 en 21). Nummer 21 met bakstenen lijstgevel met beschilderde panelen.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Geulincxstraat 23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistisch appartementsgebouw

Geulincxstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.