Gounodstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Gounodstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Mechelsesteenweg en de Constantia Teichmannplaats, geopend in 1880 op gronden van de families De Graaf en Belpaire. Omwille van de nabijheid van de Harmonie, werden de nieuwe straten naar componisten genoemd. Charles Gounod (1818-1893), Frans componist, was tevens medestichter en erevoorzitter van de Antwerpse componistenvereniging.

Van de oorspronkelijke bebouwing van burgerhuizen uit het laatste kwart van de 19de eeuw, bleven slechts een zestal rijwoningen en drie hoekpanden bewaard. Flatgebouw "Résidence Gounod" naar een ontwerp door de architect Michel Vercammen uit 1954 op nummer 1A, met een bas-reliëf door de beeldhouwer Cyriel De Brauwer, voorstellend een liggende vrouwenfiguur met viool en harp.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 18#32918 (nummer 1A).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Architectenwoning Guillaume Rooses

Gounodstraat 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Gounodstraat 3, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Gounodstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Gounodstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie burgerhuizen en een winkelpand

Constantia Teichmannplaats 13-15, Gounodstraat 12-14, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Neoclassicistische burgerhuizen

Gounodstraat 12-14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Résidence Gounod

Mechelsesteenweg 146, Gounodstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.