Greinstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Greinstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Sint-Elisabeth- en Offerandestraat; samen met parallel lopende Delinstraat geopend in 1867 (tussen Sint-Elisabeth- en Lange Beeldekensstraat) en 1869 (tussen Lange Beeldekens- en Offerandestraat); in 1869 genoemd naar de eerste stedelijke stadsschoolinspecteur Jan Theodoor Grein (1801-67). Volgens het kadasterplan van A. Scheepers van 1886 was de straat reeds volledig bebouwd; van deze oorspronkelijke bebouwing verdwenen vele panden tijdens de 20ste eeuw. Heterogene straatwanden met verspringende kroonlijstlijn; vrij banale meergezinswoningen uit midden 20ste eeuw en neoclassicistische bepleisterde en beschilderde enkelhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw; drie traveeën en drie bouwlagen onder zadel- of pseudo-mansardedak, vaak geblokte gelijkvloerse verdieping; doorlopende lekdrempels en kordons; rechthoekige muuropeningen. Nummers 31, 33, 35, 79, 4, 42 en 44 met neo-Lodewijk XVI-stucwerk. Nummer 4: vensters van bel-etage met fraaie roedeverdeling, nummer 10: bewaarde deur met neo-Lodewijk XVI-motieven. Nummers 42-44: eenheidsbebouwing in spiegelbeeld.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Greinstraat 79, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Stedelijke Meisjesschool 4

Sint-Elisabethstraat 38, Greinstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.