Haantjeslei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Haantjeslei

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Lange straat met rechtlijnig tracé, gelegen tussen de Sint-Laureisstraat en de van Schoonbekestraat. De weg klimt op tot 1546, toen Gilbert Van Schoonbeke op het door hem aangekochte Hof ter Beke een groot aantal straten opende, onder meer de "Haantjeslei" en haar tegenvoeter de "Hinnekeslei" (huidige Sint-Laureisstraat). In 1846 werd deze weg die al in een straatnamenlijst van circa 1830 als "Haantjes-straat" vermeld staat, onder dezelfde naam gewettigd. "Haantjes-lei" leefde echter in de volksmond voort en circa 1875 werd deze benaming opnieuw officieel.

De bebouwing van overwegend burgerhuizen dateert grotendeels uit de periode 1880-1914. Tot de meest gave voorbeelden van neoclassicistische panden uit het laatste kwart ban de 19de eeuw, behoren de woning Michiels uit 1883 op nummer 17, de nummers 32-36, de woningen Bruylant-Van der Cruyssen door de aannemer Jean Baptiste Bourguignon uit 1887 op nummers 84-86, de woningen Maria Janssens door architect Jan De Vroey uit 1899 op nummers 95-99, de nummers 98-102, de woning Constant Bal door architect Medard Van Coillie uit 1895 op nummer 114, de woningen Gilbert en Bollansée door Joseph Van Roey uit 1894 op nummers 116-120, de woningen door aannemer Edouard Bernaerts uit 1894 op nummers 122-130 hoek Van Trierstraat 2.

Uit de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog dateren het minder gave ensemble van vijf burgerhuizen in eclectische stijl door aannemer Joseph Van Roey uit 1900 op nummers 8-16, en het winkelpand Bollen in neoclassicistische stijl door architect A. Staes uit 1912 op nummer 174, hoek Van Schoonbekestraat. Het homogene bouwblok aan de pare zijde tussen de Lemméstraat en de Van Schoonbekestraat, met vooral burgerhuizen en meergezinswoningen in eclectische, neotraditionele of art-nouveaustijl, de meeste opgetrokken in 1911-1912, is vrijwel intact bewaard.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1883#453 (nummer 17), 1887#428 (nummers 84-86), 1899#625 (nummers 95-99), 1895#753 (nummer 114), 1894#1842-1843 (nummers 116-120), 1894#67 (nummers 122-130, Van Trierstraat 2), 1900#10 (nummers 8-16) en 1912#2299 (nummer 174).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Haantjeslei 207, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Architectenwoning Jaak Coene

Haantjeslei 166, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Haantjeslei 30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Haantjeslei 156, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Haantjeslei 158, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Haantjeslei 40, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Haantjeslei 138, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Haantjeslei 142, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Distilleerderij De Beukelaer

Haantjeslei 132, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van een meergezinswoning en twee burgerhuizen

Haantjeslei 160-164, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vier gekoppelde burgerhuizen

Haantjeslei 148-154, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Groep burger- en winkelhuizen

Haantjeslei 7, 18-20, 19-27, 31-33, 85-93, 101-103, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning Félix Gogo

Haantjeslei 170, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning Richard Baseleer

Haantjeslei 168, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-nouveaustijl

Haantjeslei 140, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-nouveaustijl

Haantjeslei 209, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in beaux-artsstijl

Haantjeslei 144, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Notariswoning in neoclassicistische stijl

Haantjeslei 80, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sint-Rochuskapel

Haantjeslei 16, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sociaal woonblok Strauss City

Haantjeslei 109-177, 183-189, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Haantjeslei 22-24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Vroeg-modernistische appartementsgebouw

Haantjeslei 146, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkel- en burgerhuis in neoclassicistische stijl

Haantjeslei 217, Van Schoonbekestraat 132, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.