Halenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Halenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen tussen Onderwijsstraat en Viséstraat. Voorheen zogenaamd "Pothoek"- modo "Lange Pothoekstraat"; huidige naamgeving in 1920 naar de Limburgse gemeente Halen die in de Eerste Wereldoorlog zwaar werd beproefd. Noordzijde ingenomen door ringspoorweg. Ten zuiden eenzijdige bebouwing van banale, vlakke enkelhuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw; nummers 7 en 9, gedateerd 1905 in gevelsteen.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Brandweerkazerne

Halenstraat 81, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sociaal woonblok ontworpen door Hugo Van Kuyck

Halenstraat 61-71, Veldstraat_AN 91-109, Pompoenstraat 2-12, Meloenstraat 2-20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee watertorens

Halenstraat zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.