Haringrodestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Haringrodestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Gelegen tussen Albertstraat en Boomgaardstraat. In 1846 vermeld als Haringrodestraat naar het voormalige gehucht "Harincrode" waarvan reeds sprake was in 1146. Voorheen zogenaamd "Zeelbaanstraat" naar de hier toen aanwezige zeeldraaierij.

Enkelhuizen uit het derde en vierde kwart van de 19de eeuw, voornamelijk tussen Sint-Vincentiusstraat en Belgiëlei en uit het laatste kwart van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw voornamelijk tussen Belgiëlei en Boomgaardstraat (zie kadasterplan van Aloïs Scheepers van 1886). Van de vroeg-modernistische woning M.C. Climan door Léon Stynen uit 1927 op nummer 101, is het oorspronkelijk door een expressief baksteenparement gekenmerkte gevelfront gecementeerd.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1927#26632 (nummer 101).

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Haringrodestraat 91, Lamorinièrestraat 237, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Haringrodestraat 44, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Haringrodestraat 105, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Haringrodestraat 45, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in second-empirestijl

Haringrodestraat 34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Drie gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen

Haringrodestraat 1-5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Etablissements Beherman-Demoen

Mechelsesteenweg 279, Haringrodestraat 104, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Haringrodestraat 78-82, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in art-nouveaustijl

Haringrodestraat 73, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Klooster van de clarissen

Haringrodestraat 84, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning en -atelier Arthur Pierre

Haringrodestraat 113-115, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Rij burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Haringrodestraat 56-74, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen

Haringrodestraat 14-16, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.