Harmoniestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Harmoniestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Lange straat met meervoudig geknikt tracé, tussen de Van Schoonbekestraat en de Lange Lozanastraat. Samengesteld uit het voormalige "Mosselmanstraatje" van circa 1850 ten noorden en het "Kootmanstraatje" van circa 1868 ten zuiden, beide genoemd naar voormalige grondeigenaars. Huidige naamgeving naar de nabijheid van het zomerlokaal van de maatschappij "Société Royale d'Harmonie" gelegen in het gelijknamige park.

Heterogene bebouwing met nog een belangrijk aandeel neoclassicistische burgerhuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw, enkele opvallende eclectische panden uit begin jaren 1900, verder een groep eengezinswoningen en appartementsgebouwen uit het interbellum, veelvuldig onderbroken door nieuwbouw. Tot de minder gave neoclassicistische burgerhuizen behoren de woning Jos. Peeters uit 1881 op nummer 8, de woning gezusters Nooijen uit 1880 op nummer 16 (verhoogd), de gekoppelde woningen Victor Flémal uit 1879 op nummers 18-22, nummers 28 en 48, en de woning Delva uit 1878 op nummer 108. Hetzelfde geldt voor de gekoppelde eclectische woningen Desquenne uit 1891 op nummers 86-88. Uit het het interbellum dateren de meergezinswoning Jacques della Faille de Waerloos-Holvoet door Vincent Cols en Jules De Roeck uit 1928 op nummer 136, en de voor eigen rekening gebouwde eengezinswoning door Louis De Vooght uit 1930 op nummer 142. Ongeveer halverwege de straat bevindt zich de "Eeuwfeestkliniek", met aan de overzijde het "Harmoniepark".

Achter nummer 10 is het voormalige atelier bewaard van de kunstschilder Eugène Siberdt (Antwerpen, 1851-Antwerpen, 1931), door de architect Edouard Van Opstal uit 1887. Siberdt, die tot de romantische stroming wordt gerekend, maakte naam met monumentale historiestukken, genretaferelen en portretten. Het atelier wordt volgens de bouwplannen gekenmerkt door een rijk geornamenteerd eclectisch gevelfront, bepaald door het hoge atelierraam. De huidige toestand kon niet worden nagegaan.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1881#1340 (nummer 8), 1880#1220 (nummer 16), 1879#439 (nummers 18-22), 578#861 (nummer 108), 1891#1266 (nummers 86-88), 1928#28989 (nummer 136), 1930#38072 (nummer 142) en 1887#1222 (nummer 10).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Harmoniestraat 156-158, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Harmoniestraat 144, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Harmoniestraat 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Harmoniestraat 32, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Harmoniestraat 80, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Harmoniestraat 12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Harmoniestraat 14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Harmoniestraat 42, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Harmoniestraat 46, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eeuwfeestkliniek

Harmoniestraat 68, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van gekoppelde burgerhuizen

Harmoniestraat 100-104, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie cottagevilla's

Harmoniestraat 122-126, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van gekoppelde burgerhuizen

Harmoniestraat 17-19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl

Harmoniestraat 138-140, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hotel Good-Engels

Koningin Elisabethlei 18, Harmoniestraat 55, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hovenierswoning Harmoniepark

Harmoniestraat 23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Koetshuis in art-nouveaustijl

Harmoniestraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kunstenaarswoning Gerard Portielje

Harmoniestraat 78, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in eclectische stijl

Harmoniestraat 112-114, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistisch appartementsgebouw

Harmoniestraat 150, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistisch flatgebouw

Harmoniestraat 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Harmoniestraat 36-38, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Harmoniestraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Clinckers

Harmoniestraat 154, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Troop-Schumacher

Harmoniestraat 134, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Van Savelbergh

Harmoniestraat 51, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.