Helenalei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Helenalei

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Laan met rechtlijnig tracé tussen Marialei en Boomgaardstraat, over de volledige lengte aan beide zijden afgeboord door voortuintjes met smeedijzeren hekken. Geopend in 1907 op gronden van de familie Nottebohm, waarvan meerdere leden hier vervolgens een reeks vastgoedprojecten realiseerden. De straatnaam verwijst naar Hélène Flemming (1827-1907), weduwe van Gustave Grisar (1825-1881), die in 1867 de kinderkribbe Marie-Henriette stichtte.

Aan de oostzijde, een homogene reeks burgerhuizen in eclectische, art-nouveau- en beaux-artsstijl, opgetrokken tussen 1908 en 1914, aangevuld met twee panden tijdens het vroege interbellum. Twee panden werden grondig verbouwd of vervangen door nieuwbouw, de eclectische woning Jan Bartels door de bouwmaatschappij "Vooruitzicht" uit 1908 op nummer 21 en de art-nouveauwoning Wouters door Jacques De Weerdt uit 1910 op nummer 9. Het perceel nummer 27 kreeg pas in 1980 een eerste invulling.

De westzijde wordt gedomineerd door een reeks flatgebouwen uit het vroege interbellum naar ontwerp van Alfons Francken, en een grootschalig naoorlogs wooncomplex. Rijtje van vier weinig opvallende burgerhuizen nabij de hoek met de Boomgaardstraat: de woning P. Paschal door de aannemer W. Paschal-Brusselairs uit 1914 op nummer 28, een woning door aannemer Jac. Enzlin uit 1921 op nummer 30, een woning door de bouwmaatschappij "Berchemsche Bouwhandel" naar ontwerp van Charles Wuyts uit 1922 op nummer 32 en de woning Louis Frederickx door de aannemer Gebroeders Claessens uit 1922 op nummer 34.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1908#1583 (woning Bartels), 1910#1692 (woning Wouters), 1914#5972 (nummer 28), 1931#11902 (nummer 30), 1922#12693 (nummer 32) en 1922#13714 (nummer 34).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw Goliath

Helenalei 16, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Helenalei 2-4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw Philea

Helenalei 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouwen Cyclops, Vulcan en Titan

Helenalei 18-22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Helenalei 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Helenalei 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Helenalei 3, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Helenalei 6, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Helenalei 25, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Helenalei 7, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Helenalei 47, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Helenalei 45, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Helenalei 23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Helenalei 33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Helenalei 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Helenalei 35, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Helenalei 37, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Dokterswoning in eclectische stijl

Helenalei 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie eclectische burgerhuizen

Helenalei 39-43, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl

Helenalei 11-13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekcomplex in beaux-artsstijl

Helenalei 1, Marialei 34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Vastgoedcomplex met winkel- en burgerhuizen

Helenalei 49-51, Boomgaardstraat 47-51, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Lodewijk Mortelmans

Helenalei 17, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.