Hemelstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Hemelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen tussen Mechelsesteenweg en Lange Leemstraat. Naamgeving in 1846 naar de voormalige herberg "Het Hemeltje" op hoek met Mechelsesteenweg.

Bebouwd vanaf 1846, werd de basisbebouwing gevormd door neoclassicistische burgerhuizen met bepleisterde en beschilderde lijstgevels van gemiddeld drie traveeën en drie bouwlagen uit het derde en laatste kwart van de 19de eeuw. Tot de oudste bebouwing behoren de gekoppelde woningen op nummers 11-15. Gaaf bewaarde panden zijn de nummers 3, 5, 7-9 en 36.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Braeken, Jo; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2015

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl

Hemelstraat 8-10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in neorenaissancestijl

Hemelstraat 12-14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kapel van het Allerheiligste Sacrament

Hemelstraat 21-23, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.