Hertsdeinstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Hertsdeinstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Doodlopende straat ten noorden van de Haantjeslei, geopend circa 1850. Naamgeving in 1852 in verband met de toenmalige herberg "de Hertsdein" (van hert en daim, het Franse woord voor damhert) op hoek van Haantjeslei en Sint-Laureisstraat. Gekasseide straat met geknikt tracé. Heterogene bebouwing van woonhuizen, garages, ateliers uit het vierde kwart van de 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw. Op nummer 20 ateliers, kantoren, koetshuis, stallen en stapelruimte van de Fabrique Anversoise de Conserves, naar ontwerp door de architect-aannemer Henri Van Gastel uit 1896, doch later aangepast.

  • Stadarchief Antwerpen, bouwdossiers 1896#100 en 1896#1771.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble rijwoningen in eclectische stijl

Hertsdeinstraat 39-53, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kantoren en paardenstallen van de American Petroleum Company

Clementinastraat 24, Hertsdeinstraat 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Rijwoning in eclectische stijl

Hertsdeinstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.